லஷ்மி சரவணகுமாரின் ‘கொமோரா’ நாவல் வெளியீட்டு விழா

லஷ்மி சரவணகுமாரின் ‘கொமோரா’ நாவல் வெளியீட்டு விழா

கிழக்கு பதிப்பகம்

லஷ்மி சரவணகுமாரின் ‘கொமோரா’ நாவல் வெளியீட்டு விழா

வரவேற்புரை : ஹரன் பிரசன்னா

தலைமை : திருமுருகன் காந்தி

பெற்றுக்கொள்பவர் : தம்பிச்சோழன்

சிறப்புரை :
சல்மா,
நெல்சன் சேவியர்
கவிதைக்காரன் இளங்கோ

ஏற்புரை :
லஷ்மி சரவணகுமார்

நன்றியுரை :
அகரமுதல்வன்

நிகழ்ச்சி தொகுப்பு :
பார்வதி

ஒருங்கிணைப்பு :
மோக்லி, யாவரும், ஆகுதி

 

Lakshmi Saravanakumar speech | லஷ்மி சரவணகுமார் – கொமோரா

 

Thirumurugan Gandhi speech | திருமுருகன் காந்தி

 

Salma speech | சல்மா |

 

Nelson Xavier speech | நெல்சன் சேவியர்

 

Kavithaikaaran Elango speech | கவிதைக்காரன் இளங்கோ

Share