Articles Posted in the " Information Technology " Category
  • Apple Watch Release iwatch at April 24

    Apple Watch Release iwatch at April 24

    ஆப்பிள் கைக்கெடிகாரம் ஏப்ரல் மாதம் 24 ம் தேதி வெளியாகிறது. ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அடுத்த தயாரிப்பு ஆப்பிள் கைக்கெடிகாரம். உலகமே ஆவளுடன்..


  • Best Smartphones Under Rs 10,000

    Best Smartphones Under Rs 10,000

    ரூ 10,000 குள் சிறந்த ஸ்மார்ட் போன்கள் (ஜனவரி, 2015) என்ன பொங்கல் போனஸ் வந்துட்டா?! பழைய போன்னை மாத்திட்டு..