குறளினிது – ஜெயமோகன் உரை

குறளினிது – ஜெயமோகன் உரை

திருக்குறளை முழுமையாக புரிந்துகொள்வதற்கான எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் இவ்வுரை மிகவும் முக்கியமானது.

ஜெயமோகன் உரை – Playlist

 

Day – 01 | Part – 01

 

Day – 02 | Part – 01

 

Day – 03 | Part – 01

Share