ரா.செந்தில்குமார் எழுதிய “இசூமியின் நறுமணம்” சிறுகதை நூல் வெளியீட்டு விழா

ரா.செந்தில்குமார் எழுதிய “இசூமியின் நறுமணம்” சிறுகதை நூல் வெளியீட்டு விழா

yaavarum.com ஒருங்கிணைப்பில்
ரா.செந்தில்குமார் எழுதிய “இசூமியின் நறுமணம்”
சிறுகதை நூல் வெளியீட்டு விழா

ஜெயமோகன் உரை

அகரமுதல்வன் உரை

லீனா மணிமேகலை உரை

சாம்ராஜ் உரை

ரா.செந்தில்குமார் ஏற்புரை

#TamilLiterature #ShrutiTVLiterature

Share