ஆர்.சிவகுமார் மொழிபெயர்ப்புகள் குறித்த உரையாடல் – காணொளிகள்

ஆர்.சிவகுமார் மொழிபெயர்ப்புகள் குறித்த உரையாடல் – காணொளிகள்

தக்கை வழங்கும்
ஆர்.சிவகுமார் மொழிபெயர்ப்புகள் குறித்த உரையாடல்

தலைமை : சுகுமாரன்

ஆர்.சிவகுமாரோடு பயணித்தல்
பெருமாள்முருகன்
க.மோகனரங்கன்

இரண்டு வார்த்தைகளும் மூன்று துறவிகளும்
கார்த்திகைப்பாண்டியன்
குணா கந்தசாமி

உருமாற்றம்
பெருந்தேவி
சாம்ராஜ்

சோஃபியின் உலகம்
கே.என்.செந்தில்

மார்க்ஸின் ஆவி
மனோமோகன்

இலக்கியக்கோட்பாடு
சபரிநாதன்

தக்கை இதழ் எண் 5 வெளியீடு

வெளியிடுபவர்கள்
சொற்சுனை நண்பர்கள்

பெற்றுக்கொள்பவர்
தாமோதர்சந்துரு

நிகழ்வு ஒருங்கிணைப்பு
இசை
வேல்கண்ணன்

 

சுகுமாரன் உரை

 

பெருமாள்முருகன் உரை | Perumal Murugan

 

ஆர்.சிவகுமாரோடு பயணித்தல் – க.மோகனரங்கன் உரை | KA.Mohanrangan speech

 

இரண்டு வார்த்தைகளும் மூன்று துறவிகளும் – குணா கந்தசாமி உரை | Guna Kandasamy speech

 

இரண்டு வார்த்தைகளும் மூன்று துறவிகளும் – கார்த்திகைப்பாண்டியன் உரை

 

உருமாற்றம் – பெருந்தேவி உரை | Perundevi speech

 

இலக்கியக்கோட்பாடு – சபரிநாதன் உரை | Sabarinathan speech

 

உருமாற்றம் – சாம்ராஜ் உரை | Samraj speech

 

மார்க்ஸின் ஆவி – மனோமோகன் உரை | Manomohan speech

 

சோஃபியின் உலகம் – கே.என்.செந்தில் உரை | K.N.Senthil speech

 

ஆர்.சிவகுமார் ஏற்புரை | R Sivakumar speech

 

 

 

Share