வாசகசாலை – தமிழ்நதியின் ‘பார்த்தீனியம்’ கலந்துரையாடல் காணொளிகள்

வாசகசாலை – தமிழ்நதியின் ‘பார்த்தீனியம்’ கலந்துரையாடல் காணொளிகள்

வாசகசாலையின் ‘ஈழத்தமிழ் எழுத்தாளர் வரிசை’ – நிகழ்வு 1
தமிழ்நதியின் ‘பார்த்தீனியம்’ – கலந்துரையாடல்

துவக்க உரை:
எழுத்தாளர் மனோஜ்

சிறப்புரை:
எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன்
எழுத்தாளர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார்
வழக்கறிஞர் அருள்மொழி

வாசகர் பார்வை:
கிருஷ்ணமூர்த்தி
செலீனா ஹஸ்மா

வரவேற்புரை மற்றும் நன்றியுரை
அருண்
கார்த்திகேயன்

 

எழுத்தாளர் மனோஜ், அரூண், கார்த்திகேயன், கிருஷ்ணமூர்த்தி, செலீனா ஹஸ்மா உரைகளின் காணொளி தொகுப்பு

 

எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் சிறப்புரை

 

எழுத்தாளர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் சிறப்புரை

 

வழக்கறிஞர் அருள்மொழி சிறப்புரை

 

Share