அன்பில் பிரியன் எழுதிய “கடவுளின் வீடு ஜப்தி செய்யப்படுகிறது” நூல் வெளியீட்டு விழா

அன்பில் பிரியன் எழுதிய “கடவுளின் வீடு ஜப்தி செய்யப்படுகிறது” நூல் வெளியீட்டு விழா

வேரல் புக்ஸ் வழங்கும்

அன்பில் பிரியன் எழுதிய
“கடவுளின் வீடு ஜப்தி செய்யப்படுகிறது”
நூல் வெளியீட்டு விழா

நூலை வெளியிடுபவர்
வெய்யில்

நூலை பெற்றுக் கொள்பவர்
பச்சோந்தி

வாழ்த்துரை
யவனிகா ஸ்ரீராம்
அய்யப்ப மாதவன்
பிருந்தாசாரதி
ஜி.பி. இளங்கோவன்

உரை
பாலைவன லாந்தர்
வேல்கண்ணன்
தீபிகா சுரேஷ்
இளங்கோ கிருஷ்ணன்

ஏற்புரை :
அன்பில் பிரியன்

Chennai
13.11.2022

#TamilLiterature #ShrutiTVLiterature #ShrutiTV

 

videos

யவனிகா ஸ்ரீராம் உரை

 

பிருந்தாசாரதி, ஜி.பி. இளங்கோவன் உரை

 

அய்யப்ப மாதவன் உரை

 

தீபிகா சுரேஷ் உரை

 

பாலைவன லாந்தர் உரை

 

வேல்கண்ணன் உரை

இளங்கோ கிருஷ்ணன் உரை

 

அன்பில் பிரியன் ஏற்புரை

Share