ஜி கார்ல் மார்க்ஸின் ‘ராக்கெட் தாதா’ ‘விலகி நடக்கும் சொற்கள்’ வெளியீட்டு விழா

ஜி கார்ல் மார்க்ஸின் ‘ராக்கெட் தாதா’ ‘விலகி நடக்கும் சொற்கள்’ வெளியீட்டு விழா

எதிர் வெளியீடு வழங்கும்
ஜி கார்ல் மார்க்ஸின் ‘ராக்கெட் தாதா’ ‘விலகி நடக்கும் சொற்கள்’
இரு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

வரவேற்புரை : ஜி.சரவணன்

உரைகள் :
நாஞ்சில் நாடன்
சாரு நிவேதிதா
மனுஷ்ய புத்திரன்
ராஜன்

ஏற்புரை : ஜி. கார்ல் மார்க்ஸ்

 

Charu Nivedita speech |  சாரு நிவேதிதா பேச்சு

 

Nanjil Nadan speech | நாஞ்சில் நாடன் பேச்சு

 

Manushya Puthiran speech | மனுஷ்ய புத்திரன் பேச்சு

 

Rajan speech | ஜி கார்ல் மார்க்ஸ் – ராக்கெட் தாதா, விலகி நடக்கும் சொற்கள் | ராஜன் பேச்சு

 

ஜி கார்ல் மார்க்ஸ் ஏற்புரை  | Karl Max speech

 

ஜி.கார்ல் மார்க்ஸ் நேர்காணல் | கிருபா முனுசாமி

 

 

Share