எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ‘பதின்’ நாவல் குறித்த கலந்துரையாடல்

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ‘பதின்’ நாவல் குறித்த கலந்துரையாடல்

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ‘பதின்’ நாவல் குறித்த கலந்துரையாடல் நிகழ்வு

வரவேற்புரை :
வேடியப்பன்

சிறப்புரை :
பாஸ்கர் சக்தி
பால நந்தகுமார்
ஷான் கருப்பசாமி
ஜெ.தீபலட்சுமி
பாலைவன லாந்தர்
மோகன் ராஜ்

ஏற்புரை :
எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

விழா ஒருங்கிணைப்பு :
டிஸ்கவரி வாசக வட்டம்

 

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் சிறப்புரை | பகுதி – 01

 

எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் சிறப்புரை | பகுதி – 02

 

 

 

 

 

 

 

Share